Specialist aan Huis

De specialist
bij u thuis

In plaats van een ziekenhuisbezoek, komt de internist-ouderengeneeskunde of klinisch geriater bij u thuis langs

Voor onderzoek bij kwetsbare ouderen

De juiste zorg op de juiste plek

Wat biedt Specialist aan Huis?

Specialist aan Huis biedt zorg door een internist-ouderengeneeskunde of klinisch geriater bij de patient thuis

Op doorverwijzing van uw huisarts behandelt de internist of geriater kwetsbare ouderen met onder meer geheugen- en valproblematiek

De behandeling van Specialist aan Huis valt onder de verzekerde zorg van uw zorgverzekering

Let op: wij kunnen u alleen helpen met een doorverwijzing van uw huisarts

dr LJ van Meer
dr M Roemeling - van Rhijn
Bertolt de Vos

Voor huisartsen

Wat bieden wij

Specialist aan Huis (SaH) biedt:

♦  Specialistische (tweedelijns) zorg bij de patiënt thuis

♦  Een laagdrempelig consult door een internist- ouderengeneeskunde of geriater

♦  Met extra aandacht voor uitleg aan de patiënt, inclusief een schriftelijk overzicht voor de patiënt

Welke indicaties

♦  Cognitie – mogelijke geheugen-stoornissen

♦  Mobiliteit – problemen door vallen of valneiging

♦  Polyfarmacie – problemen door het gebruik van veel geneesmiddelen tegelijkertijd

♦  Algemeen Geriatrisch Assessment – somatische of geestelijke achteruitgang, verlies van zelfstandigheid 

Doorverwijzing

Na een doorverwijzing neemt SaH contact op met de patiënt (of diens mantelzorger) om informatie te geven over het zorgpad en afspraken te maken over het traject

Behandeling

De specialist voert een CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) uit, die zonodig wordt aangepast aan de specifieke situatie van de patiënt

Oslo fjord

Visie

De internist-ouderengeneeskunde en geriater kunnen veel betekenen voor de oudere patient met meerdere ernstige ziekten tegelijk (multimorbiditeit) en daarbij veel medicijnen. Of bijvoorbeeld bij val- en geheugenproblemen. 

Op dit moment wordt deze zorg vanuit het ziekenhuis geleverd. Maar onze ervaring is dat het heel goed mogelijk is om deze zorg aan huis te leveren. Ons initiatief maakt dit mogelijk. Dit maakt de zorg beter, want het is laagdrempeliger, toegankelijker en persoonlijker. Ook is de lijn met de huisarts kort.

Waarom de Specialist aan Huis?

Meer aandacht en tijd voor de patient door de specialist door effectieve voorbereiding van het consult
Laagdrempelige zorg, bij de (kwetsbare) oudere thuis
Duidelijke terugkoppeling naar de patiënt over de bevindingen en het behandelplan. Zowel mondeling als op schrift