Over ons

Specialist aan Huis is in 2022 opgericht door Leonie van Meer en Bertolt de Vos om vorm te geven aan hun visie om op de beste manier zorg te kunnen bieden aan de kwetsbare, oudere patiënt.

Specialist aan Huis werkt samen met de volgende partners om u de beste zorg te kunnen verlenen:

Internist, oprichter

dr LJ van Meer

Dr. Leonie van Meer

Internist Ouderengeneeskunde
Klinisch Farmacoloog


Dr. Leonie van Meer studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Leiden en promoveerde op geneesmiddel onderzoek.

Haar opleiding tot Internist Ouderengeneeskunde deed zij in Den Haag en Leiden. Ook is zij opgeleid tot Klinisch Farmacoloog.

Naast Specialist aan Huis, werkt Leonie tevens als Internist Ouderengeneeskunde in het HMC Westeinde Ziekenhuis in Den Haag.

Haar passie zit in het beschouwen van de situatie van de oudere patient als geheel, waarbij zowel de medische problemen, als factoren, zoals ’kwaliteit van leven’ op waarde moeten worden geschat.

Klinisch Geriater
dr M Roemeling - van Rhijn

Dr. Marieke Roemeling - van Rhijn

Klinisch Geriater

Dr. Marieke Roemeling - van Rhijn is in Noord-Nederland werkzaam voor Specialist aan Huis.

Zij studeerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en promoveerde daar bij de interne geneeskunde.

Dr. Roemeling - van Rhijn is bij UMC Groningen opgeleid tot Klinisch Geriater

Als geriater is Marieke onder andere werkzaam geweest bij het Martini Ziekenhuis , Lentis en UMC Groningen

Mede-oprichter
Bertolt de Vos

Ir. Bertolt de Vos

Directie

Bertolt is bij Specialist aan Huis verantwoordelijk voor alle niet-medische zaken. Dit omvat onder andere de financiën, IT, logistiek en de dagelijkse leiding.

Hij studeerde aan de Technische Universiteit Delft, Melbourne University en Erasmus Universiteit Rotterdam.

In het verleden is Bertolt werkzaam geweest in de energie sector en de financiële sector. Sinds 2021 is hij in de medische sector actief via zijn onderneming Stolberg Zorgverbetering.

Samenwerking
Logo 20201118 v02

Stolberg Zorgverbetering

Organisatorische ondersteuning

DiSy logo

DiSy, aangeboden door SYS

EPD leverancier & IT support

Klachtenportaal Zorg

Klachtenportaal Zorg

Ondersteuning Klachtenprocedure

Raad van Advies

Specialist aan Huis heeft een Raad van Advies die bestaat uit personen met een brede en relevante achtergrond. Deze raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en is tevens onderdeel van de periodieke evaluatiecyclus van Specialist aan Huis.

Oslo fjord
“Specialistische zorg hoeft niet per se in een ziekenhuis aangeboden te worden”
Leonie van Meer, oprichter Specialist aan Huis

Onze visie

De internist-ouderengeneeskunde of klinisch geriater kan veel betekenen voor de oudere patiënt met meerdere ernstige ziekten tegelijk (multimorbiditeit) en daarbij veel medicijnen. Of bijvoorbeeld bij val- en geheugenproblemen. Op dit moment wordt deze zorg vanuit het ziekenhuis geleverd. Maar onze ervaring is dat het heel goed mogelijk is om deze zorg aan huis te leveren. Ons initiatief maakt dit mogelijk. Dit maakt de zorg beter, want het is laagdrempeliger, toegankelijker en persoonlijker. Ook is de lijn met de huisarts kort.

Onze zorg is onderscheidend van die in het ziekenhuis, doordat er in de voorbereiding van het thuisbezoek optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare informatie én de informatievoorziening aan de patiënt na het consult krijgt extra aandacht.

Een goede voorbereiding is het halve werk

In het proces dat wij ontwikkelden ligt meer nadruk op de voorbereiding van het consult door het optimaal benutten van beschikbare informatie, alsook op de informatie verstrekking aan de patiënt, onder andere door direct een patiënt-overzicht beschikbaar te stellen en voeren van een uitslaggesprek.

Dit maakt behandeling door ‘Specialist aan Huis’ kwalitatief hoogwaardige zorg op een plek die past bij de kwetsbare patient: De juiste zorg op de juiste plek