Meer informatie

Hieronder vindt u meer informatie over een aantal relevante onderwerpen.

Staat de informatie die u zoekt hier niet bij? Wij zijn bereikbaar voor uw vragen via de contact pagina.

Zijn er kosten voor u, als patient?

Specialist aan Huis valt onder verzekerde zorg.

Onze behandeling zal geen eigen bijdrage van de patiënt vereisen. Wellicht zal een patiënt wel het eigen risico van de zorgverzekering moeten betalen, als die nog niet voldaan is gedurende het lopende jaar.

Omdat Specialist aan Huis een nieuwe zorgaanbieder is, loopt de vergoeding anders dan u gewend bent. Bij sommige zorgverzekeraars zal de patiënt de behandeling bij de verzekeraar moeten declareren. Indien dit bij uw verzekeraar het geval is, zullen wij u daarin begeleiden.

Waar zijn wij actief?

Specialist aan Huis is van start gegaan in 2022.

Momenteel bieden wij onze zorg aan in twee regio’s: Zuid-Holland (met een focus op Westland) en Noord-Nederland (Drenthe en Groningen).

In overleg kan eventueel buiten deze regio’s zorg geleverd worden.

Wat is een geriater of internist-ouderengeneeskunde?

Ouderengeneeskunde is het medisch specialisme voor (kwetsbare) ouderen. Een geriater en een internist-ouderengeneeskunde zijn beiden medisch specialist, die na de opleiding tot basisarts, een 5 tot 6-jarige specialisatie opleiding volgen en daarna gespecialiseerd zijn in de oudere patiënt. Deze medisch specialistische opleiding vindt plaats in het ziekenhuis, in tegenstelling tot de opleiding van de specialist ouderengeneeskunde (voormalig verpleeghuisarts genoemd) die een 3-jarige vervolgopleiding doet, die met name binnen de verpleeghuiszorg plaats vindt.

Oudere mensen hebben vaak meerdere klachten tegelijkertijd, vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, geestelijke en sociale problematiek. De klachten kunnen het alledaags functioneren beïnvloeden. Soms is het moeilijk een ziekte te herkennen. In dat geval kan de internist-ouderengeneeskunde of geriater worden gevraagd om onderzoek te doen.

Een internist-ouderengeneeskunde of geriater onderzoekt uitgebreid uw klachten en maakt een overzicht van de problemen en onderliggende ziektes. Ook zal de arts kritisch uw medicatie bekijken en beoordelen of hierin een verbetering mogelijk is. Daarna wordt samen met u bekeken wat er gedaan kan worden om de problemen te verhelpen of te verminderen

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Uw medische en persoonlijke gegevens zijn gevoelige data waar wij zeer zorgvuldig mee omgaan. Als u meer informatie wilt over hoe wij dat doen, dan kunt u dat vinden in onze privacy verklaring.